Kontakt

Dyżurka:

Galicyjska 9

31-586 Kraków

Adres korespondencyjny:
ul. Zakarczmie 32,
30-499 Kraków

E-mail
Biuro: biuro@emergency24.pl
Kadry i księgowość: bogdan@emergency24.pl
Informatyka i promocja: daniel@emergency24.pl

Menadżer ds. organizacji imprez masowych
i transportu- Konrad Pelczar 

konrad@emergency24.pl
Telefon 24h