Kontakt

Dyżurka:

ul. Żwirki i Wigury 28A

32-050 Skawina

Adres korespondencyjny:
ul. Zakarczmie 32,
30-499 Kraków

E-mail
Biuro: biuro@emergency24.pl
Zespół kadr i księgowości: bogdan@emergency24.pl
Zespół informatyki i promocji: daniel@emergency24.pl
Telefon 24h